Dr. Birnfeld Sámuel rabbiról (Szeged 1906 – Félixdorf 1944)

Ábrahám Vera írása

Emléktábla Szegeden a Gutenberg u.11. sz iskola falán[1]

Rabbi, tanító, költő, illusztrátor, zeneszerző, műfordító. Tanulmányait az Országos Rabbiképző Intézetben és a Pázmány Péter Tudományegyetemen Budapesten folytatta, majd kitüntetéssel doktorált. Német, angol és olasz nyelven kívül tudott arabul, arameusul, perzsául, szanszkritul, továbbá ismerte a babilóniai ékírást. Rajzolni Heller Ödönnél tanult Szegeden.

1942-től többször hívták be munkaszolgálatra, ahová kedves költőinek műveit elvitte és a földi pokolban sem hallgatott tehetsége. Petőfi János Vitézét héberre fordította, sőt illusztrálta is. 1944. május 14-én készült el vele. 

A János Vitéz fordítás címlapja

 „Egyénisége, szikár alakja, szemüvege mögül elővillanó átható tekintete, lírai álmai eltűntek a múlt homályában. Hetven esztendeje, 1944 decemberében rabszolgává alázottan éhen halt Felixdorfban. (..) Birnfeld, amikor deportálják, hátizsákjában Bibliát, néhány művész életrajzát és a magyar költők antológiáját vitte magával. Valami drámai, valami jelzésértékű szimbólum van e tettben, s élete tragikus kifejletében” – írta róla dr. Schöner Alfréd, életművének kutatója.[2]

Ki tudja hol van ő, és az a sír, amelyről az alábbi versrészlete szól?!

“MAJD FEKSZEM ÉN A HALÁLBAN
ÉS SÍROM FELETT FŰSZÁL LEGÉNYKÉK
UDVARIASAN HAJLONGANAK
ÉS HA AKKOR ISTEN RÁM VETI A
NAPSUGARAKAT, AKKOR TUDNI FOGOM,
HOGY VALÓBAN NAGYOT NŐTTEM A
HALÁL ÓTA..”
[3]

Haló pora ugyan nem a szegedi temetőben nyugszik, de emlékét márványtábla idézi az egykori zsidó iskola falán a mai Gutenberg utcában. A hitközség székházában álló tárlóban saját bejegyzéses imakönyvét, eredeti esküvői fotóját és illusztrációinak válogatását láthatja az érdeklődő. Életének szentelt egykori kiállítás dokumentumait és egyetlen megmaradt eredeti grafikáját őrizzük, ezen kívül a Szegedi Zsidó Hitközség Archívumának iratai segíthetnek a kutatónak Birnfeld hirtelen megszakadt életútja részleteinek feltárásában.

Adalék e kutatáshoz:

Egy 1938. április 21-én keltezett levélben Birnfeld panaszkodott, hogy 3 éve állástalan rabbi és reménye sincs ezen a területen elhelyezkedni. Kérte a hitközség elöljáróságát, részesítsék tanulmányi segélyben, mert zenei hajlamai képzésével remél álláshoz jutni. Május 1-én már meg is kapta a határozatot a három hónapig folyósított 25 P összegről. Ezt felerészben a hitközség, felerészben pedig a szentegylet állta.

Dr. Birnfeld Sámuel 1938. évi kérvénye[4]

                Felesége megmentette férje műveit, az ő deportálás utáni életének néhány részletével találkozhatunk a deportálásból visszaérkezettek kérvényei között. Gyermekeik nem lévén, rokonainál vannak kéziratai, dr. Schöner Alfréd kezeli szellemi hagyatékát, és egykori hitközsége őrzi emlékét.

Dr. Birnfeld Sámuel botlatóköve Szegeden a Tisza Lajosa krt. 76.sz ház előtt


[1] https://www.kozterkep.hu/24754/birnfeld-samuel

[2] http://www.or-zse.hu/dvar/dok/birnfeld/birnfeld.htm

[3] Részlet B. S. Mérték című verséből (1942. VII.1.)

[4] Szegedi Zsidó Hitközség Archívuma, 1938. évi iratok.

Loading

About the Author

You may also like these